ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය

සිංහල தமிழ் English

ආණ්ඩුකාරතුමාගේ පණිවිඩය

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර වන මම, බස්නාහිර පළාතේ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් පළාත්වල වෙසෙන ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා දියත් කළ අපගේ නවීකරණය කරන ලද නිල වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමි.

පළාත් සභා අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ සැපයීම සහ පළාතේ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවල කටයුතු සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන බස්නාහිර පළාත් සභා ක්‍රමයේ පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයේ කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සැලකේ.

බස්නාහිර පළාත ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ පළාත වන අතර, ව්‍යවස්ථාදායක අගනුවර වන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරය, ජාතික පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය සහ ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය ලෙස සැලකෙන,  බොහෝ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන පිහිටියා වූ කොළඹ නගරයද, ගම්පහ සහ කළුතර නගරද මෙම පළාත තුළ පිහිටා ඇත.

නවීන තාක්‍ෂණික යුගයක, නාගරික මෙන්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජනතාවටද අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීම මගින් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ විෂය පථයට අයත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතන පිළිබඳ අවශ්‍ය තොරතුරු වෙත පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය.

ජාල භාවිතා කරන්නන්ට, බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය මගින් යාවත්කාලීන කරන ලද  තොරතුරු අඩංගු මූලාශ්‍රයකට පහසු ප්‍රවේශයක් සපයන අතර එමඟින් සාමාන්‍ය ජනතාවගේ වෙබ් අඩවි අතර සැරිසැරීමේ කාලය අවම වේ.

වෙබ් අඩවිය සැලසුම් කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු කණ්ඩායමට මම ස්තූතිවන්ත වෙමි.