ගම්පහ දිස්ත්‍රික රෝහලේ නව දැඩි සත්කාරක ඒකකය ජනතා අයිතියට පත්කිරීම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික රෝහලට නව දැඩි සත්කාරක ඒකකයක අවශ්‍යතාවයක් කලක සිට තිබී ඇති අතර, පවතින කෝවිඩ් 19 තත්ත්වයත් සමගම මෙම අවශ්‍යතාවයට පිලියමක් ක්ෂණිකව ලබාදීම සදහා, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අනුයුක්ත 45 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් විසින් දින 14ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල, සම්පූර්ණ දැඩි සත්කාරක ඒකකයක් තනා නිමකරන ලදි.

“තම රට දැය වෙනුවෙන් අදටත් විශිෂ්ට සේවයක නියැලෙන මෙම තරුණ ගුවන් හමුදා සේවකයින් අප රටට ලැබී ඇති මහත් දායාදයක්. මෙම ඒකකය ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ වෙසෙන ජනතාවට භාර දීම, මහත් ආඩම්බරයක් ලෙස සලකමි.”