කොරෝනා වෛරසය හමුවේ විපතට පත්වූ ලෝකවාසීන්ට සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම

කොරෝනා වෛරසය හමුවේ විපතට පත්වූ ලෝකවාසීන්ට සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණු කරගනිමින් පිරිත් සජ්ඣායනය කිරීම කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේදී පූජ්‍ය කිරින්දේ අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය විසින් සිදුකරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා චීන මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංසදය මගින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම අවස්ථාව සඳහා ගරු ආණ්ඩුකාරතුමිය,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා සහ චීන තානාපති කාර්යාලයේ පිරිසක්ද එක්ව සිටියා.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *