පොල්ගස්ඕවිට ශ්‍රී ප්‍රඥා භාෂා දහම් පාසැල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය – 2020.02.02

පොල්ගස්ඕවිට ශ්‍රී ප්‍රඥා භාෂා දහම් පාසැල් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර සීතා අරඹේපොල මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

මෙම අවස්ථාවට රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් ද සහභාගී විය.