ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් හමු විය – 2020.01.28

එහිදී කාදිනල් තුමන් බස්නාහිර පළාතේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුකාරතුමිය කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව ප්‍රශංසා කළ අතර මේ වන විට නව කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රට තුළ ඇති වී ඇති හදිසි තත්වය පිළිබඳව සහ මේ වන විට රජය ඒ සදහා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මහත්මිය කාදිනල් තුමන්ව දැනුවත් කරන ලදි.