බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණිය බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරාධිපති නාහිමියන් බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගන්නා ලදි. – 2020.01.11