අටවිසි බුද්ධ පූජාව සහ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනය – 2020.01.10

අභිනවයෙන් පදවි ප්‍රාප්ත වූ ගරු ආණ්ඩුකාරවර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණියට සෙත්පතා අටවිසි බුද්ධ පූජාව සහ සෙත් පිරිත් සජ්ජායනයක් අලුත්වල ශාන්තලංකාර ස්වාමින්වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් අද කඩවත ඇල්දෙණිය විහාරයේ දි පැවැත්වුනි.