ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථාන දහම් පාසලේ පැවති නවක සිසුන් ඇතුලත් කිරීමේ උත්සවය – 2020.01.12

2020.01.12 දින කිරිබත්ගොඩ ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථාන දහම් පාසලේ පැවති නවක සිසුන් ඇතුලත් කිරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කර තිබූ උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශකයා ලෙස බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණිය සම්බන්ධ විය.