සුනේත්‍රා මහා දේවී මූලික පිරිවෙන් වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2019.12.01

පැපිලියාන සුනේත්‍රා මහා දේවී මූලික පිරිවෙනේ වාර්ෂික තාග්‍ය හා සහතිකපත් ප්‍රදානෝත්සවයට ගරුආණ්ඩුකාර විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොල මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.