කිසිදු දේශපාලන බලපෑමක් නොමැතිව බස්නාහිර පළාතේ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් අනුව පත්වීම.

කිසිදු දේශපාලන බලපෑමක් නොමැතිව බස්නාහිර පළාතේ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් අනුව පත් කළ බව ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා පසුගිය දා බ්‍රහස්පතින්දා දින කොළඹදී ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කර සිටියේ පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දින කොළඹ නව නගර ශාලාවේ දී පැවත් වු සුසමවර්ධන විද්‍යාලයීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ දී ය.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පාසලේ දෙමාපියන්, සුභ පතන්නන්, ගුරුවරුන් සහ සිසුන් ඉදිරියේ සිසුන්ට සම්මාන ප්‍රදානය කල අතර මෙම උත්සවයේ පිළිගැනීමේ කතාව පාසලේ විදුහල්පතිතුමා වන ඩබ්.ඒ.කේ. වීරසූරිය මහතා විසින් පැවැත්වීය.

උත්සව ශාලාව පාසලේ සිසුන්, දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන්ගෙන් පිරී තිබූණ අතර මෙම අවස්ථාව අමතමින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පෙන්වා දුන්නේ පළාතේ සිසුන්ට හොඳම අධ්‍යාපනය ලබා දීම සඳහා බස්නාහිර පළාතේ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් තෝරා ගැනීමේදී ගුරුවරුන් පත් කරනු ලැබුවේ අධ්‍යාපන ප්‍රමිතිය මත පදනම්ව ඔවුන්ගේ තරඟකාරී කුසලතා මත පමණක්ම බවයි.

එතුමන් තවදුරටත් පවසා සිටියේ පළාතේ පාසැල් 1200 ක් තිබෙන අතර ඒ අතරින් ජාතික පාසැල් ඇත්තේ 362 කි. එබැවින් වැඩි සිසුන් සංඛ්‍යාවක් හා ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාවක් සිටින බැවින් වැඩි වගකීමක් ද ඇත්තේ අපට බව පැවසීය. එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් අතරින් පළාතට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයටත් වඩා වාණිජ උපාධිධාරී ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව ඉක්මවා ඇති බවත් පවසනු ලැබීය.

එතුමන් සිසුන් වෙත පවසා සිටියේ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ දී සමාජ අවශ්‍යතාවය අනුව එය ලබා ගත යුතු අතර එවිට ඔවුන්ට විවිධ රැකියා අවස්ථාවන් වලට යොමු විය හැකි බව පවසනු ලැබීය. පාසල තුළ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ ඇති වැදගත්කම අවධාරණය කරමින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන් පැහැදිලි කර සිටියේ සිසුන්ට ඔවුන්ගේ ආකල්ප අනුව පමණක් නොව සමාජයේ අවශ්‍යතා අනුව සුදුසු රැකියා අවස්ථාවන් තෝරා ගැනීමට මඟ පෙන්විය යුතු බවයි.

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පාසලේ දරුවන් අමතමින් පවසා සිටියේ පාසල් ජීවිතය තුළ තමන්ගේ ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකම් වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දිය යුතු බවයි. තවද ආගමික වටිනාකම තිබේ නම් අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම ද සමාජයට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන බවත් සහ ආගම හා අධ්‍යාපනය ජීවිතයේ සමාන්තරව ගමන් කිරීම සඳහා බොහෝ පාසල් වන්දනාමාන කරන ස්ථාන අසල ඉදිකර ඇති බවත් එතුමන් පෙන්වා දෙනු ලැබීය.