බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් මැතිතුමා විසින් රුපියල් මිලියන 90ක පාසල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම.

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම් මුසම්මිල් මැතිතුමා පවසා සිටියේ සිසුන් තම පාසල් අවධිය තුළ ඔවුන්ගේ ආගමික සහ සංස්කෘතික අගයන් කෙරෙහි මූලිකත්වය දිය යුතු බවයි.

ආණ්ඩුකාරතුමා මේ  බව ප්‍රකාශකර සිටියේ  බ්‍රහස්පතින්දා දින කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් සිසු අයිතියට පත් කරන අවස්ථාවේදීය.

රුපියල් මිලියන 90ක පාසල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවයේ ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස සහභාගී වූවේය. එම අවස්ථාව සදහා එම පාසලේ ගුරුවරුන්, සිසුන්, මෙන්ම හිතවතුන්ද සහභාගී වී සිටිය.

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාව තුල ඉහල සාක්ෂරතාවයකින් යුත් රටක් බවත් විවිධ අංශවලින් සිසුන් ශිල්ප දක්වන බවත් ආණ්ඩුකාරතුමා එතුමාගේ කතාව අතරතුර පවසා සිටියේය. රජය විසින් සිසුන් හට නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන බැවින් අධ්‍යාපනය ඉහළ තත්වයක පවතින බවත් රජය විසින් පිරිනමන ලද අධ්‍යාපන ආයතන තුළ ඉගෙන ගන්නා සිසුන් ඔවුන්ගේ වගකීම දන්නා බව ආණ්ඩුකාරතුමා පවසා සිටියේය.

මෙම අවස්ථාව සදහා බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන  ලේකම් වන ප්‍රදීප් යසරත්න, හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති වන ඉසුර දේවප්‍රිය යන මහත්වරුන් සහභාගී වූහ.