ගම්පහ දිස්ත්‍රීක් රෝහල කඩිනමින් පිළිසකර කිරීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා උපදෙස් දෙයි

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා සෙනසුරාදා දින ගම්පහ දිස්ත්‍රීක් රෝහල් බලධාරීන් හට උපදෙස් ලබා දෙමින් කියා සිටියේ රෝහලේ මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය, ගිනි ආරාක්ෂාව, ජල කාන්දුව සහ රෝහලේ පැරණි විදුලි සෝපාන වෙනුවට නව විදුලි සෝපාන සවි කිරීම යන කරුණු සදහා මූලිකත්වය ලබා දෙමින් ඉක්මනින්ම දීර්ඝ කාලීනව පැවති ගැටළු පිළිසකර කිරීමට  කටයුතු කරන ලෙසටයි.

එතුමා මේ බව පවසා සිටියේ සෙනසුරාදා දින රෝහල අධීක්ෂණය සදහා සදහා සහභාගී වූ අවස්ථාවේදීය. මේ අවස්ථාව සදහා බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සභාපති  සුනිල් විජේරත්න සහ ගම්පහ ප්‍රාදේශිය සභාවේ සහ බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ හිටපු සභාපති අජිත් බස්නායක සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ පැරණි සාමාජික ලසන්ත අලගියවන්න යන මහත්වරුන් සහභාගී වූහ.

රෝහලේ විවිධ පහසුකම් නිරීක්ෂනයෙන් පසුව ආණ්ඩුකාරතුමා පවසා සිටියේ විවිධ අලුත් වැඩියා කටයුතු රෝගීන් අපහසුවකට පත් නොකර නිසි කාලයේ දී සිදු කල හැකිව තිබූ බවයි. බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා රෝහල් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ රෝහලට නව විදුලි සෝපාන 03ක් මිලදී ගැනීම සහ  මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය, ගිනි නිවීමේ පද්ධතිය, ගොඩනැගිල්ලෙන් සහ වහලයෙන් ජලය කාන්දු වීම සඳහා විසදුම් සඳහා මිල ගණන් කැදවන ලෙසටය. ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීම සඳහා මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයෙන් රෝහල් ගොඩනැගිලි සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික වාර්තාවක් කැදවන බවට ආණ්ඩුකාරතුමා තවදුරටත් පවසා සිටියේය.

බස්නාහිර පළාත් සභාවට කිසිදු ප්‍රමාද වීමකින් තොරව මෙම නවීකරන කටයුතු පහසුවෙන් සිදු කිරීමට හැකි බැවින් මෙම රෝහල මධ්‍යම රජය වෙත පැවරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා පෙන්වා දුන්නේය.

මාධ්‍ය විසින් නැගු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා පවසා සිටියේ විවිධ පළාත් සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුකාරවරුන් පත් කර ඇත්තේ ආගම් හෝ කුල පිළිබද තැකීමකින් තොරවය. ජනාධිපතිතුමා සෑම විටම ජනතාවගේ සුභ සිද්ධිය සඳහා කැපවීමෙන් වැඩ කරන පුද්ගලයින් හට අවස්ථාව ලබා දෙන බව ආණ්ඩුකාරතුමා  සැල කර සිටියේය.

මෙදිනම ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා කොටහේන ශාන්ත ලුසියා විදුහල නිරීක්ෂණය කලේය. එහිදි එක් ගොඩනැගිල්ලක් ගරාවැටී ඇති බවත් එය සිසුන්හට හානිකර විය හැකි බව ආණ්ඩුකාරතුමා දුටුවේය. එවැනි ගොඩනැගිල්ලක අධ්‍යන කටයුතුවල නිරත වීම සිසුන් හට අනාරක්ෂිත බව බලධාරින් වෙත පැවසූ ආණ්ඩකාරතුමා එම ගොඩනැගිල්ල හැකි ඉක්මනින් අලුත් වැඩියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.