බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් හමුවීම

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා සිකුරාදා දින අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් හමුවී වර්ෂ 2019 ක් වූ ජූලි මස 30 වන අඟහරුවාදා දින නෙළුම් පොකුණ රංග ශාලාවේ පැවැත්වීමට නියමිත සාමය, සමාදානය සහ සහජීවනය පිළිබද ජාතික සමුළුව සඳහා ආරාධනා කළේය.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වු ආණ්ඩුකාරතුමා පවසා සිටියේ සියළු ජාතීන් අතර එකමුතුකම, සාමය සහ අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම සමුළුව සංවිධානය කර ඇති බවයි.