එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපතිතුමාගේ හමුවීම

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා විසින් බ්‍රහස්පතින්දා දින කොළඹ පිහිටි ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයයේ තානාපති අහමඩ් අලි ඊබ්‍රාහිම් අල්-මූල්ලා මහතා සමඟ සුහද සාකච්ඡාවක් පැවැත් විය.

දෙදෙනා අතර සුහද සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව, අනාගතයේ දී එකිනෙකා සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන ලදී.

එදින හමුවේ දී තානාපතිතුමා විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හට සිහිවටනයක්ද ප්‍රදානය කරනු ලැබීය .