පොසොන් පොහොය සැමරීම

පොසොන් පොහොය සැමරීම නිමිති කරගෙන පසුගිය 18 වන අගහරුවාදා දින ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය එක්ව කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී දානමය පිංකමක් සංවිධානය කර තිබුණි. ඒ සඳහා ගරු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ‍.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා ප්‍රධාන අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී වු අතර එදින ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩමවා බණ දේශනයක් පවත්වා, ගරුතර සංඝරත්නයට දානමය පුජාවක් පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව පැමිණි සියලු දෙනාටම ද දිවා භෝජන සංග්‍රයක් ලබා දෙන ලදී.